Sillad

 • Aianiidu silla remont
 • Kaavere silla ümberehitus
 • Kaberla silla ümberehitus
 • Koikse silla remont
 • Ojaküla truubi rekonstrueerimine sillaks
 • Olustvere raudteeviadukti remont
 • Purila silla rekonstrueerimine
 • Sõerumäe silla avariiremont
 • Tõdva-Hageri maantee kahepaiksete tunneli ehitustööd
 • Tõlla-Abja silla remont
 • Umbsaare raudteeviadukti renoveerimine

Infraehitus

 • Projekteerimis-ehitustööd jääkreostuskollete likvideerimiseks: Härma ABT, Laekvere ABT, Paldiski keskkatlamaja, Riisipere ABT, Lasila ABT, Pahnimäe ABT, Ahtme 88 ABT, Kärkna ABT
 • Kikepera harjutusvälja Lutsu laskevälja ehitustööd - II Etapp
 • Rakke lubjatehase prügila sulgemise ja korrastamise ehitustööd
Vesiehitus