Sillad
 • Kuustle paisu jalgteesilla ehitustööd
 • Eesti Raudtee lõuna piirkonna 483,235. km ja 40,208. km raudteetruupide remont
 • Mündi jalakäijate silla rekonstrueerimine
 • Rapla linna Karmani jalakäijate silla ehitamine ja puhkeala rajamine
 • Räksi silla ja Halliste tee rekonstrueerimine
 • Vääna-Jõesuu rippsilla hooldus ja remonditööd
Infraehitus
 • Juhkentali linnaku drenaažisüsteemi ja teede rajamine
 • Mustvee sadama lõunamuuli promenaadi rajamine
 • Narva skateparki ümbritseva maaala drenaažisüsteemi ehitamine
 • Riigiteede 3 Jõhvi-Tartu-Valga ja 13102 Ahtme ristmiku vee ära juhtimise lahendamine
 • Riigitee nr 11250 km 9,7-10,05 äärde kergliiklustee ja teeületuskohtade ehitus
 • Thermory AS hoonete vaheliste tugimüüride ja estakaadi ehitustööd
 • Tohisoo mõisa drenaaži, sademeveekanalisatsiooni ja vundamendi hüdroisolatsiooni rajamine
 • Vabaduse pargi koguperemänguväljaku rekonstrueerimine
Vesi- ja keskkonnaehitus 
 • Forelli elutingimuste parandamine Häädemeeste jõe ülemjooksul
 • Keila Terviseradadele veevõtukoha rajamine
 • Kohila alevi Paberivabriku paisu avarii remonttööd
 • Kuustle paisu likvideerimine
 • Narva-Jõesuu linna slippide ja juurdepääsutee rajamine
 • Tallinna Botaanikaaia vetesüsteemi rekonstrueerimise III etapp, rosaariumi ehitusprojekti koostamine ja rekonstrueerimine
 • Varangu paisule kalapääsu rajamine ja silla taastamine